Platby on-line prostřednictvím platební brány GoPay – informace pro zákazníky eshopů (podmínky použití)
 

 1. Tyto podmínky použití vydává společnost CALAMOSTECH s.r.o., identifikační číslo: 036 10 250, se sídlem Brno, Lidická 700/19, PSČ 602 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 85874, kontaktní email: podpora@neprezval.cz, kontaktní tel.: 514 514 651 (dále jen "CALAMOSTECH"), která jako provozovatel klientského registru "nepřezval.cz" vymáhá po zákaznících eshopů (online obchodů) dlužné částky vzniklé z důvodu porušení povinnosti zákazníka převzít objednané zboží, a to zejména z titulu skladného, náhrady škody nebo smluvní pokuty (dále jen "dlužná částka").
   
 2. Pro účely těchto podmínek se zákazníkem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím e-shopu (on-line obchodu) závazně
  a. objedná zboží,
  b. požádá o doručení tohoto zboží na konkrétní adresu,
  c. a objednané zboží bezdůvodně nepřevezme.
   
 3. V případě, kdy e-shop (on-line obchod) oznámí zákazníkovi, že svoji pohledávku na úhradu dlužné částky vůči zákazníkovi postoupila na CALAMOSTECH, nebo pokud CALAMOSTECH písemně nebo za použití elektronických prostředků vyzve zákazníka k úhradě dlužné částky, je zákazník oprávněn dlužnou částku uhradit CALAMOSTECH prostřednictvím platební brány GoPay.
   
 4. Při platbě prostřednictvím platební brány GoPay zákazník postupuje dle pokynů po kliknutí na ikonu platby GoPay.
   
 5. Provedením platby dojde k zániku závazku zákazníka zaplatit dlužnou částku.
   
 6. Od provedení platby prostřednictvím platební brány GoPay není zákazník oprávněn odstoupit.
   
  Reklamace plateb je možné zasílat na adresu podpora@neprevzal.cz.
   
 7. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. CALAMOSTECH bez souhlasu zákazníka zpracovává následující osobní údaje
  a. nezbytné pro vymáhání dlužné částky: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od adresy bydliště), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky,
  b. za účelem šíření obchodních sdělení: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, a to až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.
   
 8. Systém GoPay je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za použití platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z účtu zákazníka na účet CALAMOSTECH.
   
 9. Systém GoPay je zabezpečený šifrovacím systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (zákazníka) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému GoPay lze nalézt na www.gopay.cz.
   
 10. Provozovatelem platební brány GoPay je společnost GOPAY s. r. o., IČ: 260 46 768, se sídlem České Budějovice, Planá 67, PSČ 370 01, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11030.